IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Bọt biển vệ sinh mỏ hàn

4.000 
Điểm tích lũy: 4 điểm
bot-bien [207]
Còn hàng
+

Bọt biển vệ sinh mỏ hàn có khả năng chống cháy và thấm hút nước mạnh, dùng vệ sinh mỏ hàn.

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại