IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Bọt biển vệ sinh mỏ hàn

4.000 
Điểm tích lũy: 4 điểm
bot-bien [207]
Hết hàng

Bọt biển vệ sinh mỏ hàn có khả năng chống cháy và thấm hút nước mạnh, dùng vệ sinh mỏ hàn.

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại