IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Board phát triển

Nguồn cho Orange Pi 5V - 3A
ORGPI-PWR-B22 [72]
125.000 
+
Cable SATA cho Orange Pi
SATALineOP-B24 [68]
190.000 
+
Orange Pi Zero H2
OrangePiZeroH2 [66]
310.000 
Arduino Leonardo R3
LeonardoR3-D3 [26]
95.000 
Hết hàng
Arduino MEGA Protoshield V3
MEGAShield-D1 [25]
65.000 
+
Arduino Mega 2560 R3
Mega2560R3-D3 [24]
250.000  242.000 
Hết hàng
LilyPad Arduino 328
LILYPAD-D3 [23]
105.000  95.000 
Hết hàng
Arduino Pro Micro - 5V/16MHz
ARDUINO-PRO-MICRO-D3 [22]
160.000  120.000 
+
Arduino Nano 3.0
NANO30-D3 [21]
75.000 
+
Arduino Uno Proto Shield
UNOSHIELD-D2 [20]
65.000 
+
Arduino UNO R3
UNOR3-B74 [19]
140.000 
Hết hàng