IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Header chuyển 3 chân HDMI to mini HDMI

50.000 
Điểm tích lũy: 50 điểm
hdmi-to-mini-hdmi-3-dau-B23 [627]
Hết hàng

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Màu đen
  • Phiên bản HDMI: 1.4
  • Kết nối: mạ vàng

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: