IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 551

E-ink 2.7 inch Good display
eink-2.7-ink-C74 [422]
340.000 
Hết hàng
E-ink 2.9 inch Good display
eink-2.9-C75 [421]
350.000  335.000 
+
ESP Auto flash
auto-flash-esp [635]
75.000 
Hết hàng
ESP-Prog
esp-frog-B61 [644]
395.000 
Hết hàng
ESP-WROOM-02D
esp-wroom-02d [559]
90.000 
Hết hàng
ESP32 Arduino Basic Development Kit(Black)
m5stack-esp32-B81 [427]
950.000 
+
ESP32 IoT Uno
ESP32UNO [140]
490.000 
ESP32 Pico D4
esp32-pico-B64 [436]
150.000  99.000 
+
ESP32 wireless stick lite SX1276
esp32-wireless-stick-lite-B61 [776]
405.000 
+
ESP32-DevKitC- 32D
esp32-devkit-32d-B61 [645]
325.000 
Hết hàng
ESP32-LyraT
esp32-lyrat-B54 [558]
590.000  499.000 
+
ESP32-PICO-KIT
ESP32-PICO-KIT-B61 [633]
265.000 
+
ESP32-WROOM-32
WROOM32-B62 [162]
98.000 
Hết hàng
ESP32-WROOM-32D
esp32-wroom-32d-B62 [557]
135.000 
+
ESP32-WROOM-32U
esp32-wroom-32u-B62 [556]
125.000 
+
ESP32-WROVER
esp32-wrover-B62 [403]
130.000 
ESP8266 - IoT WiFi Uno
iot-wifi-uno-B53 [128]
250.000 
ESP8266-DevKitC WROOM 02D
esp8266-devkit-B51 [643]
275.000 
Hết hàng
Espresso Phoenix - WROOM-02 - IoT
PhoenixWROOM-02 [59]
320.000  310.000 
+
FPV brushless Gimbal Phantom Gopro 3 4
gimbal-phantom-gopro-3-4 [393]
1.200.000 
+