IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 547

Raspberry Pi 4 Model B
raspberry-pi-4 [715]
1.290.000 
Header cong 90 độ
header-cong-90-do [255]
2.000 
+
Header thẳng nhiều màu
header-thang-nhieu-mau [256]
2.000 
+
Jack cắm DC005
jack-cam-dc005-A24 [260]
2.000 
+
Chân jack cắm DC005
chan-jack-cam-dc005-A24 [289]
2.000 
+
Header nhiều màu
header-color [514]
3.000 
+
Bọt biển vệ sinh mỏ hàn
bot-bien [207]
4.000 
+
Điện trở 1/4w
dien-tro-1/4w [288]
4.000 
+
còi 5V
buzzer-5v [522]
4.000 
+
LED RGB WS2812B
led-roi-rgb-A51 [314]
4.400 
+
LED chân cắm 5mm
led-cam-5mm [156]
5.000 
+
Biến trở 10k
bientro [160]
5.000 
+
Cảm biến dò Line TCRT5000
cam-bien-line-tcrt5000-C113 [323]
5.000 
+
Công tắc hành trình 125/250V 5A
CONG-TAC-HANH-TRINH [161]
7.000 
+
Đế pin 9V
de-pin-9v [281]
7.000 
Hết hàng
Dây nối SM
day-cam-sm [290]
7.000 
+
Móc khóa RFID 125KHz (ID Card)
moc-khoa-id-125mhz-A74 [454]
7.000 
Hết hàng
Breadboard cắm 170 tie-points
breadboard-170-tie-points-A14 [179]
8.000 
+
Tụ hóa 100uF
tuhoa [159]
10.000 
Hết hàng
Jack pin 9V sang DC
jack-cam-9v-sang-dc-A24 [280]
10.000 
+