Micro:bit

Micro:Gamepad
gamepad-micro:bit [745]
659.000 
Hết hàng
Micro:bit STEM kit
micro:bit-stem-kit [720]
1.910.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit Micro:IO
board-mo-rong-micro-B12 [719]
220.000 
+
Robot Micro: Maqueen
micro:macqueen [718]
685.000 
+
Case Silicone cho Micro:bit
case-silicone-micro:bit-B11 [672]
95.000 
+
Case Acrylic cho Micro:bit
case-acrylic-micro:bit-B11 [671]
30.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit
board-mo-rong-micro-B12:bit [640]
285.000 
Hết hàng
Micro:bit điều khiển LED RGB
micro-bit-led-rgb [531]
745.000 
+
Micro:bit traffic light
traffic-light-microbit [530]
650.000 
+
720.000 
+
Kit học STEM bbc micro:bit cơ bản
micro-bit-kit-B13 [247]
590.000