IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Mô hình máy bay DIY

55.000 
Điểm tích lũy: 55 điểm
may-bay-diy [534]
Còn hàng
+

Đây là một máy bay đơn giản với mô hình lắp ráp từ các vật liệu dễ tìm như que kem, động cơ nhỏ, cánh quạt, trẻ có thể dễ dàng lắp ráp và tự tìm tòi nghiên cứu về nguyên lý hoạt động của nó.


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: