IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Mô hình trực thăng DIY

70.000 
Điểm tích lũy: 70 điểm
truc-thang-diy [535]
Hết hàng

Mô hình trực thăng DIY là mô hình đơn giản được làm bằng gỗ, có thể ứng dụng trong giảng dạy STEM. Với mô hình này trẻ có thể tự tay lắp ráp, tìm tòi và nghiên cứu nguyên lý hoạt động của mô hình.


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: