IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module SIM900 GPRS/GSM Shield

320.000 
Điểm tích lũy: 320 điểm
sim900a-shield [409]
Hết hàng

Module SIM900 GPRS/GSM Shield hỗ trợ bạn sử dụng mạng điện thoại di động GSM để nhận dữ liệu từ một vị trí từ xa. Hỗ trợ các chức năng về: Dịch vụ tin nhắn ngắn, Âm thanh, Dịch vụ GPRS

Module SIM900 GPRS/GSM Shield tương thích với tất cả các board Arduino, Module Shield được cấu hình và kiểm soát thông qua UART của nó bằng cách sử dụng các lệnh AT đơn giản. Dựa trên SIM900 module từ SIMCOM, GPRS Shield giống như một điện thoại di động. Ngoài các tính năng truyền thông, GPRS Shield có 12 GPIO, 2 PWMs và một ADC.


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại