IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Sensor

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Modbus
sensor-do-am-modbus [661]
315.000 
Hết hàng
Cảm biến nhiệt độ Probe DS18B20
SENSOR-DS18B20-C141 [50]
30.000 
Hết hàng
Cảm biến nhiệt độ hiển thị XH-W1209
cam-bien-nhiet-do-hien-thi [352]
95.000 
Hết hàng
Cảm biến nhận dạng vân tay
sensor-van-tay-D4 [191]
650.000  395.000 
+
Cảm biến mưa Modbus
sensor-mua-rs485 [660]
595.000 
Hết hàng
Cảm biến mưa
cam-bien-mua-C155 [107]
20.000 
Hết hàng
Cảm biến lưu lượng dòng chảy
sensor-luu-luong [503]
70.000 
+
Cảm biến lực
force-sensor-C151 [598]
120.000 
Hết hàng
Cảm biến khoảng cách HC-SR04
SESOR-KHOANGCACH-SR05-C91 [48]
30.000 
+
Cảm biến khí MQ-135
SENSOR-KHI-MQ135-C105 [54]
40.000 
+
Cảm biến khí ga MQ2
SENSOR-KHI-MQ2-C105 [53]
38.000 
Hết hàng
Cảm biến hồng ngoại TCRT5000
sensor-module-hong-ngoai-C113 [224]
20.000 
Hết hàng
Cảm biến dò Line TCRT5000
cam-bien-line-tcrt5000-C113 [323]
5.000 
+
Cảm biến do line QTR-5RC
sensor-QTR-5RC [512]
155.000 
+
95.000 
Hết hàng
Cảm biên chuyển động HC-SR501
SESOR-CHUYENDONG-SR501 [49]
30.000 
+
Cảm biến áp suất GY-68 BMP180
sensor-ap-suat-gy-68-C152 [235]
40.000 
Hết hàng
Cảm biến áp suất BMP280-3.3
cam-bien-ap-suat-C152 [109]
90.000 
+
Cảm biến ánh sáng quang trở
sensor-quang-tro-C122 [223]
18.000 
Hết hàng
Cảm biến ánh sáng Photodiode
sensor-photodiod-C124 [232]
20.000 
+