IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

STEM

Kit ABC Maker
399.000 
Hết hàng
899.000 
Hết hàng
1.399.000 
Hết hàng
LED traffic light 5V
led-giao-thong-A43 [612]
12.000 
+
Module button DFRobot
module-button-B12 [636]
75.000 
+
Module Digital Buzzer DFRobot
module-buzzer-dfrobot-B12 [638]
75.000 
+
Module Joystick DFRobot
module-joystick-dfrobot-B12 [639]
162.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit
board-mo-rong-micro-B12:bit [640]
285.000 
Hết hàng
Micro:bit Driver Expansion Board
espansion-micro:bit-board-B12 [641]
305.000 
+
Module Relay 5V DFRobot
module-relay-5v-dfrobot-B12 [642]
92.000 
+
Case Acrylic cho Micro:bit
case-acrylic-micro:bit-B11 [671]
30.000 
+
Case Silicone cho Micro:bit
case-silicone-micro:bit-B11 [672]
95.000 
Hết hàng
Robot Micro: Maqueen
micro:macqueen [718]
685.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit Micro:IO
board-mo-rong-micro-B12 [719]
220.000 
+
Micro:bit STEM kit
micro:bit-stem-kit [720]
1.910.000 
+
Micro:Gamepad
gamepad-micro:bit [745]
659.000 
Hết hàng