IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

STEM

Micro:Gamepad
gamepad-micro:bit [745]
659.000 
Hết hàng
Micro:bit STEM kit
micro:bit-stem-kit [720]
1.910.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit Micro:IO
board-mo-rong-micro-B12 [719]
220.000 
+
Robot Micro: Maqueen
micro:macqueen [718]
685.000 
Hết hàng
Case Silicone cho Micro:bit
case-silicone-micro:bit-B11 [672]
95.000 
Hết hàng
Case Acrylic cho Micro:bit
case-acrylic-micro:bit-B11 [671]
30.000 
+
Module Relay 5V DFRobot
module-relay-5v-dfrobot-B12 [642]
92.000 
+
Micro:bit Driver Expansion Board
espansion-micro:bit-board-B12 [641]
305.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit
board-mo-rong-micro-B12:bit [640]
285.000 
Hết hàng
Module Joystick DFRobot
module-joystick-dfrobot-B12 [639]
162.000 
+
Module Digital Buzzer DFRobot
module-buzzer-dfrobot-B12 [638]
75.000 
+
Module button DFRobot
module-button-B12 [636]
75.000 
+
LED traffic light 5V
led-giao-thong-A43 [612]
12.000 
+
1.399.000 
Hết hàng
899.000 
Hết hàng
Kit ABC Maker
399.000 
Hết hàng
Wibot S
wibot-s [550]
1.490.000 
Hết hàng
bộ STEM lắp ráp mô hình 1
bo-lap-rap-1 [537]
675.000 
+
Mô hình xe DIY
xe-diy [536]
90.000 
Hết hàng
Mô hình trực thăng DIY
truc-thang-diy [535]
70.000 
Hết hàng