IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Sub-GHz/LoRa

ESP32 wireless stick lite SX1276
esp32-wireless-stick-lite-B61 [776]
405.000 
+
Board Lora1278 IntoRobot-Ant
lora-1278-intorobot [624]
420.000 
Hết hàng
Module Lora 1278 IntoRobot-L7
lora-1278-intorobot-l7 [621]
185.000 
+
Lora Gateway IntoRobot GL-2100
lora-gateway-gl2100-B73 [620]
1.850.000 
Hết hàng
Lora Gateway IntoRobot Gl-2000
lora-gateway-gl2000-B73 [619]
1.750.000 
+
Anten lora 433mHz
anten-lora [545]
18.000 
+
M5Stack ESP32 Lora
m5stack-lora-B82 [492]
489.000 
+
Module chuyển đổi USB - UART Lora CP2102
usb-uart-lora-C23 [408]
120.000 
Hết hàng
Module Lora SX1278 433MHz 1W
lora-433mhz-1w-C23 [407]
495.000 
Hết hàng
Board ESP32 - WiFi Lora 32
WiFi-Lora-32-B61 [396]
450.000 
Hết hàng
LG01-P Lora Gateway Dragino
lora-gateway-B73 [327]
1.850.000 
Module Lora SX1278+PA+LNA 433MHZ 10km
lora-433mhz-10km-C23 [310]
580.000 
Hết hàng
Anten Lora 433HMz
anten-lora-433mhz [309]
80.000 
Hết hàng
Module wireless nRF24L01 + PA + LNA 100mW V4.2
wireless-nrf24l01-pa-lna-100mw [282]
220.000 
+
Module Lora SX1278 433MHZ
lora-sx1278-443mhz-C22 [268]
258.000 
Hết hàng
Module LoRa Ra-01 SX1278 433M 10KM
lora-ra01-C51 [123]
130.000 
Hết hàng
Module LoRa Ra-02 SX1278 433M 10KM
lora-ra02-C51 [122]
130.000 
Hết hàng
Module Wireless SI4432 1000meters
SI4432-C45 [13]
110.000  95.000 
Hết hàng
140.000  125.000 
+
Module LoRa CW1278SL TRX - IoT
CW1278SL-C54 [11]
265.000 
+