IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Wemos D1 - ESP8266 Arduino - IoT

190.000 
WEMOSD1
Còn hàng
+
Số lượng giảm giá của chúng tôi:
Số lượng 2+ 3+
Giá 245.000 ₫ 234.000 ₫

Sản phẩm có thể thay thế: https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html

Wemos D1 - ESP8266 Arduino - IoT là board mạch được phát triển dựa trên Module Esp8266-12F và được thiết kế theo tiêu chuẩn của board mạch Arduino UNO, tương thích với Arduino IDE và NodeMCU.

Wemos D1 - ESP8266 Arduino - IoT được tích hợp Wifi, dễ dàng thực hiện các ứng dụng thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị thông qua Wifi.

Wemos D1 có khả năng chuyển đổi điện áp trên board, cho phép cấp 1 điện áp DC 9-24V để chuyển đổi thành 5V với dòng tối đa 1A.

Thông số kỹ thuật:

 • Vi điều khiển: ESP8266EX
 • Điện áp hoạt động: 3.3V
 • Số chân I/O: 11 (tất cả các chân I/O đều có Interrupt/PWM/I2C/One-wire, trừ chân D0)
 • Số chân Analog Input: 1 (điện áp vào tối đa 3.3V)
 • Bộ nhớ Flash: 4MB
 • Điện áp vào: 9-24V
 • Điện áp ra: 5V - Dòng max: 1A
 • Giao tiếp: Cable Micro USB
 • Wifi: 2.4 GHz
 • Hỗ trợ bảo mật: WPA/WPA2
 • Tích hợp giao thức TCP/IP
 • Kích thước: 68.6mm x 53.4mm (2.701" x 2.102")
 • Lập trình trên các ngôn ngữ: C/C++, Micropython, NodeMCU - Lua

Pin

Tính năng

ESP8266 Pin

TX

TXD

TXD

RX

RXD

RXD

A0

Analog Input

A0

D0

I/O

GPIO16

D1

I/O, SCL

GPIO5

D2

I/O, SDA

GPIO4

D3

I/O, 10k pull-up

GPIO0

D4

I/O, 10k pull-up, BUILTIN_LED

GPIO2

D5

I/O, SCK

GPIO14

D6

I/O, MISO

GPIO12

D7

I/O, MOSI

GPIO13

D8

I/O, 10k pull-down, SS

GPIO15

GND

Ground

GND

5V

5V

3V3

3.3V

3.3V

RST

Reset

RST

Tài liệu tham khảo


Phần mềm

Ngôn ngữ lập trình:
 • Arduino
 • C/C++
 • Lua
 • Micropython

Processor

Flash:
4Mbytes
Giao tiếp không dây:
 • Wi-Fi
Interface:
 • ADC
 • GPIO
 • I2C
 • I2S
 • PWM
 • SDIO
 • SPI
 • UART
RAM:
96Kbytes
Tốc độ xử lý:
160MHz

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Adruino Board

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại