IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Wireless

495.000 
Hết hàng
270.000 
+
USB RFID mini 125KHz
usb-rfid-125khz-A72 [677]
275.000 
+
Thẻ RFID UIC tần số 13.56MHz
the-uic-ic-A73 [659]
22.000 
+
Thẻ RFID UID tần số 13.56MHz
the-uid-ic-A74 [658]
22.000 
Hết hàng
ESP32-DevKitC- 32D
esp32-devkit-32d-B61 [645]
345.000 
+
ESP-Prog
esp-frog-B61 [644]
395.000 
+
ESP8266-DevKitC WROOM 02D
esp8266-devkit-B51 [643]
295.000 
+
ESP Auto flash
auto-flash-esp [635]
75.000 
+
Module WiFi ESP-WROOM-02
esp8266-wroom-02-B52 [634]
90.000 
+
ESP32-PICO-KIT
ESP32-PICO-KIT-B61 [633]
265.000 
+
Board Lora1278 IntoRobot-Ant
lora-1278-intorobot [624]
420.000 
+
Board SIM800C IntoRobot-Fox
sim800c-intorobot-C55 [623]
405.000 
Hết hàng
Board ESP32 IntoRobot-Fig
esp32-lora-intorobot [622]
385.000 
+
Module Lora 1278 IntoRobot-L7
lora-1278-intorobot-l7 [621]
205.000 
+
Lora Gateway IntoRobot GL-2100
lora-gateway-gl2100-B73 [620]
1.850.000 
Hết hàng
Lora Gateway IntoRobot Gl-2000
lora-gateway-gl2000-B73 [619]
1.750.000 
+
Module ESP32 OLED V2.0
esp32-oled-B61 [615]
395.000 
+
390.000 
+
Đế ra chân cho ESP32
de-ra-chan-esp32-B52 [613]
20.000 
+