IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Arduino Mega 2560 R3

260.000 
Điểm tích lũy: 260 điểm
Mega2560R3-D3 [24]
Hết hàng

Arduino Mega2560 R3 cơ bản vẫn giống Arduino Uno R3, chỉ khác là kit được trang bị chip MEGA 2560 với pre-burned và bootloader cho phép tải code mới vào kit mà không cần sử dụng thêm phần cứng lập trình bên ngoài, tăng số lượng GPIO và nhiều tính năng mạnh mẽ hơn. Chúng ta vẫn có thể lập trình cho board mạch này bằng chương trình lập trình cho Arduino Uno R3.

Đặc tính:

 • Microcontroller : ATmega2560 (8bits)
 • Operating Voltage : 5V
 • Input Voltage (recommended): 7-12V
 • Input Voltage (limit) : 6-20V
 • Digital I/O Pins : 54 (of which 12 provide PWM output)
 • Analog Input Pins : 16
 • DC Current per I/O Pin : 20 mA
 • DC Current for 3.3V Pin :50 mA
 • Flash Memory : 256 KB of which 8 KB used by bootloader
 • SRAM : 8 KB
 • EEPROM : 4 KB
 • Clock Speed : 16 MHz
 • LED_BUILTIN : 13
 • Length : 101.52 mm
 • Width : 53.3 mm

Tài liệu tham khảo

Phần mềm

Ngôn ngữ lập trình:
 • Arduino
 • C/C++

Processor

Flash:
256Kbytes
Interface:
 • ADC
 • DAC
 • GPIO
 • I2C
 • I2S
 • PWM
 • SDIO
 • SPI
 • UART
RAM:
8Kbytes

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Adruino Board

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại