IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Board CMSIS DAP programmer/debugger chip ARM Cortex-Mx

150.000 
Điểm tích lũy: 150 điểm
cmsis-dap-C11 [441]
Còn hàng
+

Mô tả sản phẩm

  • Board mô phỏng CMSIS DAP chủ yếu dành cho các lõi chip ARM Cortex-M3/M4 dùng để download và debugging, phát triển software dễ dàng cho STM32

Các tính năng

  • Không cần driver, chỉ cần cắm và chạy(Win7 or Win8 cần phải thêm serial port driver)
  • Sử dụng giao diện SWD để kết nối với thiết bị mà không cần kết nối lại phần cứng

Thông số kỹ thuật

  • Nguồn cấp 5V, nguồn ra 5V
  • Kích thước 15x50mm

Chú ý

  • Board sử dụng dây Dupont để kết nối, chiều dài dây không vượt quá 0,5m
  • Sử dụng cáp Dupont với chất lượng kém hoặc quá dài có thể gây ra lỗi đượng truyền
  • Mô phỏng CMSIS DAP chỉnh sửa source code để soft reset, thực tế không cần soft reset bằng cách kết nối lại phần cứng.CMSIS DAP hỗ trợ tất cả các thiết bị cốt lõi Cortex-A / R / M, nhưng Chức năng đặt lại mềm chỉ có hiệu lực đối với lõi Cortex-M0 / 3/4/7. Chỉ các dòng chip STM32 trong lõi Cortex-M0 / 3/4/7 mới được kiểm tra cùng lúc, và các chip lõi khác chưa được thử nghiệm.
  • Ngoài ra, board mô phỏng CMSIS DAP hoạt động tốt dưới MDK, nhưng không hoạt động tốt theo IAR, và người dùng cần phải xem xét điều này khi mua hàng.

Screenshot_from_2017-12-14_10-17-31

Screenshot_from_2017-12-14_10-17-47

Screenshot_from_2017-12-14_10-18-30

Tham Khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại