IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Grove beginner kit for Arduino

625.000 
Điểm tích lũy: 625 điểm
grove-beginner-kit-arduino [778]
Hết hàng

Grove Begin Kit cho Arduino là một trong những Bộ Arduino dành cho người mới bắt đầu tốt nhất. Nó bao gồm một bảng tương thích Arduino và 10 cảm biến Arduino bổ sung và tất cả trong một bảng mạch thiết kế PCB. Tất cả các module đã được kết nối với Seeeduino thông qua các lỗ tem PCB để không cần cáp Grove để kết nối. Tất nhiên, bạn cũng có thể lấy các module ra và sử dụng cáp Grove để kết nối các module riêng lẻ. Bạn có thể xây dựng bất kỳ dự án Arduino nào bạn thích với Bộ công cụ Grove dành cho người mới bắt đầu này!

Bộ kit gồm:

 • Grove - LED: Simple LED module
 • Grove - Buzzer: Piezo Buzzer
 • Grove - OLED Display 0.96": 128×64 dot resolution High brightness,self-emission and high contrast ratio Big screen on a compact design Low power consumption.
 • Grove - Button: Momentary Push Button
 • Grove - Rotary Potentiometer: Adjustable Potentiometer
 • Grove - Light: Detects surrounding light intensity
 • Grove - Sound: Detects surrounding sound intensity
 • Grove - Temperature & Humidity Sensor: Detects surrounding temperature and humidity values
 • Grove - Air Pressure Sensor: Detects surrounding atmospheric pressure
 • Grove - 3-Axis Accelerator: Detects object acceleration
 • Seeeduino Lotus: Arduino Compatible Board with Grove Ports

Tài liệu hướng dẫn tại: https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Beginner-Kit-For-Arduino/

Note: By default, Grove modules are connected to Seeeduino via PCB stamp holes. This means you don't need to use Grove cables to connect if not broken out. The default pins are as follow:

ModulesInterfacePins/Address
LEDDigitalD4
BuzzerDigitalD5
OLED Display 0.96"I2CI2C, 0x78(default)
ButtonDigitalD6
Rotary PotentiometerAnalogA0
LightAnalogA6
SoundAnalogA2
Temperature & Humidity SensorDigitalD3
Air Pressure SensorI2CI2C, 0x77(default) / 0x76(optional)
3-Axis AcceleratorI2CI2C, 0x19(default)