IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

mBot v1.1 - Blue (Bluetooth Version)

3.800.000 
Điểm tích lũy: 3800 điểm
mBotBlue [61]
Hết hàng

Số lượng tối thiểu cho "mBot v1.1 - Blue (Bluetooth Version)" là 1.

mBot v1.1 - Blue là một Robotics kits phục vụ tìm hiểu STEM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Mathematics - Toán) giúp trẻ em tìm hiểu, học hỏi về lập trình, thiết bị điện tử, và robot nhanh chóng, hiệu quả. mBlock lấy cảm hứng từ Scratch 2.0, kết nối với máy tính hoặc các thiết bị thông minh thông qua Bluetooth.


Lập trình đồ họa bằng các thao tác hết sức đơn giản là kéo và thả các khối phần mền lập trình đồ họa trên Scratch 2.0, giúp việc học lập trình, điều khiển robot, hiểu rõ nhiều chức năng từ robot.


mBlock có 38 thành phần, dễ dàng lắp ráp và kết nối dây với hệ thống dây RJ25 đã được ký hiệu màu giúp trẻ có thể tự kết nối trong 10phút.Tài liệu hổ trợ

http://learn.makeblock.com/en/get-started/


Phần mềm

Ngôn ngữ lập trình:
  • Arduino
  • Blockly

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
  • Sản phẩm hoàn chỉnh