IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Micro:bit điều khiển LED RGB

745.000 
Điểm tích lũy: 745 điểm
micro-bit-led-rgb [531]
Còn hàng
+


Tài liệu hướng dẫn: https://openstem.vn/microbit/control-led-color

Combo này bao gồm:

Video hướng dẫn:

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại