IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module USB UART ESP8266

115.000 
Điểm tích lũy: 115 điểm
usb-uart-esp8266 [504]
Hết hàng

Module USB UART ESP8266

Module USB UART ESP8266 với chip USB CP2102 hỗ trợ người dùng hàn hoặc cắm trực tiếp module E103-W01 có chip esp8266 bên trong. Từ đây, người dùng có thể cắm trực tiếp module vào cổng USB của máy tính. Với module E103-W01, người dùng có thể lập trình với Arduino IDE và nạp chương trình qua module USB UART ESP8266.

Thông số kỹ thuật

  • Kích thước: 50x18 mm
  • Nguồn cấp: USB 3.3V
  • Điện năng tiêu thụ:
    • Chế độ chờ: 70mA
    • Shutdown: 0.5uA ở 3.3V
  • Header: 20 với 16 chân tương ứng với GPIO của chip E103-W01, 2 GPIO VCC và 2 GPIO0

Hình ảnh

Chip E103-W01 được cắm trên module USB UART ESP8266.

Tài liệu tham khảo

Chính sách bảo hành

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại