IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Nguồn adapter 24VAC 3000mA

250.000 
Điểm tích lũy: 250 điểm
adapter-24VAC-3000mA [376]
Hết hàng

Thông tin chi tiết :

  • Input : 220-240VAC
  • Output : 24VAC 3000mA
  • Dây dài ở 2 đầu là 90cm
  • Kích thước : 65x55x95mm


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: