IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

RFID/NFC

USB RFID mini 125KHz
usb-rfid-125khz [677]
275.000 
+
Thẻ RFID UIC tần số 13.56MHz
the-uic-ic [659]
22.000 
+
Thẻ RFID UID tần số 13.56MHz
the-uid-ic [658]
22.000 
+
Vòng đeo tay RFID IC+ ID
vong-tay-ic-id [542]
120.000 
+
Vòng đeo tay RFID 125KHz (ID)
vong-tay-125khz-id [541]
105.000 
+
​Mạch đọc thẻ RFID LH-1000
mach-doc-rfid-lh-1000 [463]
250.000 
Hết hàng
Vòng đeo tay RFID 125KHz (ID)
vong-tay-rfid-125khz [460]
45.000 
+
Móc khóa RFID 125KHz và 13.56Mhz (ID + IC)
moc-khoa-id-125mhz-13.56mhz [459]
10.000 
+
Vòng đeo tay RFID 13.56MHz
vong-tay-rfid-xanh-13.56mhz [458]
50.000 
+
Vòng đeo tay RFID 13.56MHHz (IC)
vong-tay-rfid-13.56mhz [457]
105.000 
+
Thẻ RFID 13.56MHz
the-rfid-13.56mhz [456]
15.000 
+
Thẻ RFID 125KHz
the-rfid-125khz [455]
10.000 
+
Móc khóa RFID 125KHz (ID Card)
moc-khoa-id-125mhz [454]
7.000 
+
250.000 
+
195.000 
+
Module RFID RC522
RFID-RC522 [43]
50.000 
+