IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

RFID/NFC

USB RFID mini 125KHz
usb-rfid-125khz-A72 [677]
275.000 
+
Thẻ RFID UIC tần số 13.56MHz
the-uic-ic-A73 [659]
22.000 
+
Thẻ RFID UID tần số 13.56MHz
the-uid-ic-A74 [658]
22.000 
Hết hàng
Vòng đeo tay RFID IC+ ID
vong-tay-ic-id-A73 [542]
120.000 
+
Vòng đeo tay RFID 125KHz (ID)
vong-tay-125khz-id-A74 [541]
105.000 
Hết hàng
​Mạch đọc thẻ RFID LH-1000
mach-doc-rfid-lh-1000-A72 [463]
250.000 
Hết hàng
Vòng đeo tay RFID 125KHz (ID)
vong-tay-rfid-125khz-A74 [460]
45.000 
Hết hàng
Móc khóa RFID 125KHz và 13.56Mhz (ID + IC)
moc-khoa-id-125mhz-13.56mhz-A74 [459]
10.000 
+
Vòng đeo tay RFID 13.56MHz
vong-tay-rfid-xanh-13.56mhz-A73 [458]
50.000 
+
Vòng đeo tay RFID 13.56MHHz (IC)
vong-tay-rfid-13.56mhz-A73 [457]
105.000 
+
Thẻ RFID 13.56MHz
the-rfid-13.56mhz-A73 [456]
15.000 
Hết hàng
Thẻ RFID 125KHz
the-rfid-125khz-A74 [455]
10.000 
+
Móc khóa RFID 125KHz (ID Card)
moc-khoa-id-125mhz-A74 [454]
7.000 
Hết hàng
Đầu đọc thẻ RFID 13.56MHz (IC Card Reader)
id-reader-13.56mhz-A71 [453]
250.000 
+
Đầu đọc thẻ RFID 125KHz (ID Card Reader)
id-reader-125khz-A72 [452]
195.000 
+
Module RFID RC522
RFID-RC522-A81 [43]
50.000 
+