IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

IoT Starter Kit- Wifi Uno

920.000 
Điểm tích lũy: 920 điểm
starter-kit [194]
Hết hàng

IoT Starter Kit - Wifi Uno - dùng trong các chương trình giảng dạy STEM và phát triển ứng dụng IoT.

Bộ Kit sử dụng Board ESP8266 làm bộ điều khiển, tương thích chân với Arduino Uno và hầu hết các thư viện cho Arduino, mạnh mẽ hơn với nhiều ứng dụng mẫu, dễ dàng bắt đầu với người mới.

Tài liệu tham khảo: https://arduino.esp8266.vn/

Ebook hướng dẫn: https://iotmakervn.github.io/iot-starter-book/

Bộ Starter Kit- Wifi Uno gồm:

STT

TÊN

SỐ LƯỢNG

1

ESP8266 - IoT Wifi Uno

1

2

OLED LCD 128X64 0.96 inch

1

3

Breadboard 830 Point

1

4

Cảm biến chuyển động

1

5

Cảm biến khoảng cách

1

6

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

1

7

Cảm biến phát hiện lửa

1

8

Module RGB LED 3 màu

1

9

Testboard 20cm FF- FM- MM

60

10

MFRC-522 RC522 RFID

1

11

LED chân cắm 5m

10

12

Micro USB B 2.0

1

13

LED ring 12

1

14

Quang trở

2

15

Biến trở 10K

1

16

Transistor NPN - PNP

4

17

Động cơ RC Servo 9G SG90

1

18

Relay 1 kênh 5V

1

19

Điện trở 1/4w 100, 330, 1k, 4k7, 10k

50
Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại