IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Adapter USB to ESP-01 ESP8266

25.000 
Điểm tích lũy: 25 điểm
USB-ESP8266-C13 [78]
Còn hàng
+

Adapter USB to ESP-01 sử dụng chip CH340G chuyển đổi USB sang UART TTL, giúp dễ dàng giao tiếp giữa máy tính, và module ESP-01 đồng thời hổ trợ debug chương trình.

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
  • Module

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại