IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module CJMCU-8574 I2C

45.000 
Điểm tích lũy: 45 điểm
CJMCU-8574-C154 [450]
Còn hàng
+

Mô tả sản phẩm

Module CJMCU-8574 PCF8574T I2C hỗ trợ mở rộng số lượng chân IO cho hầu hết các vi điều khiển hiện nay thông qua giao tiếp I2C

Số chân IO mở rộng lên đến 8 chân ( từ P0 đến P7) và có thể được sử dụng là ngõ vào hoặc ngõ ra. Khi hoạt động, dòng điện của các chân IO không bị giới hạn như vi điều khiển mà chỉ phụ thuộc cường độ dòng điện của nguồn cấp VCC

Thông số kĩ thuật

 • Kích thước: 23x21mm.
 • Điện áp ngõ vào từ 2.5V đến 6V.
 • Giao tiếp: I2C.
 • Điện năng tiêu thụ: 10μA ở chế độ chờ.
 • Tương thích với hầu hết các vi điều khiển.
 • Khoản cách giữa các chân cắm:2.54mm
 • Có thể định danh 8 chân IO bằng 3 chân address (A0,A1,A2)

Sơ đồ khối

pcf8574-block

Ảnh mặt trước

pcf8574-mt

Ảnh mặt sau

pcf8574-ms

Hướng dẫn test sản phẩm

Kết nối

Arduino Uno PCF8574T
SCL SCL
SDA SDA
GND GND,A0,A1,A2
5V VCC

Các chân từ P0 đến P7 nối với chân dương của LED, chân âm của LED nối với trở 1K rồi nối với MAX

Code mẫu

<code>//@[IoT Maker Viet Nam](https://iotmaker.vn)

#include <Wire.h>

#define DEVICE_1 B0100000

void setup()
{
  Wire.begin();
}

void loop()
{
  byte k;
  for(byte i = 0; i<255; i++)
  {
   IOexpanderWrite(DEVICE_1, i);   
   delay(500); 
  }
   
}

//Write a byte to the IO expander

void IOexpanderWrite(byte address, byte _data ) 
{
 Wire.beginTransmission(address);
 Wire.write(_data);
 Wire.endTransmission(); 
}

//Read a byte from the IO expander

byte IOexpanderRead(int address) 
{
 byte _data;
 Wire.requestFrom(address, 1);
 if(Wire.available()) {
  _data = Wire.read();
 }
 return _data;
}
</code>

PCF8574-arduino.ino

Video Demo

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Datasheet (pcf8574.pdf, 2,482 Kb) [Tải về]

Code mẫu (PCF8574-arduino.ino, 1 Kb) [Tải về]

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại