IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Giảm 12%

Board 40 LED RGB WS2812B 5050

Giá cũ: 250.000 
220.000 
Bạn tiết kiệm: 30.000 ₫ (12%)
Điểm tích lũy: 220 điểm
board-40-led-rgb [248]
Còn hàng
+

Board 40 LED RGB WS2812B 5050

Board 40 LED RGB WS2812B 5050 được thiết kế với 40 NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số riêng biệt cho từng chip led. Board LED RGB WS2812 có thể giao tiếp với Arduino UNO R3 hoặc một số microcontroller khác để điều khiển qua giao tiếp Single-wire.

Thông số kỹ thuật

 • Chipset: WS2812
 • Điện áp: 3.3V hoặc 5V
 • Công suất: 50mA/5V/LED khi sáng tối đa (tối đa 2A/40LED)
 • Số lượng LED: 40 LED
 • Kích thước: 2.7inch × 2.1inch

Sử dụng cơ bản

 • Cài đặt thư viện

  • Thư viện Adafruit NeoPixel

  • Sau khi tải thư viện về, bạn mở cửa sổ Arduino, chọn Sketch --> Import Library… --> Add Library… sau đó chọn file .zip mà bạn vừa tải về để có thể sử dụng thư viện.

 • Kết nối dây

  Board được cắm trực tiếp lên board ESP32 IoT Uno.

 • Code mẫu

  #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  #define PIN 26 // Chan DI cua mach
  #define NUM_LED 40 //Tong so Led tren mach
  Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LED, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  
  void setup() {
   strip.begin();
   strip.setBrightness(30);
   strip.show();
  }
  
  void loop() {
   rainbowCycle(10);
  
  }
  
  void rainbowCycle(uint8_t wait) {
   uint16_t i, j;
  
   for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
     strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    }
    strip.show();
    delay(wait);
   }
  }
  
  uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
   WheelPos = 255 - WheelPos;
   if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
   }
   if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
   }
   WheelPos -= 170;
   return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  }
  
  
  
  LED_RGB_WS2812_5050.ino

 • Demo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

CODE MÂŨ (LED_RGB_WS2812_5050__3_.ino, 1 Kb) [Tải về]