IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Vòng 16LED 5050RGB

120.000 
Điểm tích lũy: 120 điểm
16-led-ring-C82 [201]
Còn hàng
+

Vòng 16 LED 5050RGB

Vòng 16LED 5050RGB được thiết kế với 16 NeoPixels LED với đường kính PCB ngoài 60mm và LED driver là chip WS2811 được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số riêng biệt cho từng chip led.

Thông số kỹ thuật

 • Chipset: WS2812
 • Điện áp: 3.3V hoặc 5V
 • Số lượng đèn LED: 16
 • Đường kính PCB ngoại: 60mm

Sử dụng cơ bản

 • Cài đặt thư viện

  • Thư viện Adafruit NeoPixel

  • Sau khi tải thư viện về, bạn mở cửa sổ Arduino, chọn Sketch --> Import Library… --> Add Library… sau đó chọn file .zip mà bạn vừa tải về để có thể sử dụng thư viện.

 • Kết nối dây

Vòng led IoT WiFi Uno
DI GPIO15
5V 5V
GND GND

Mẹo Chúng ta có thể kết nối nhiều vòng led với nhau bằng cách nối chân DO của vòng led trước với chân DI của vòng led sau.

 • Code mẫu

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 15 // Chan DI cua mach
#define NUM_LED 16 //Tong so Led tren mach
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LED, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
 strip.begin();
 strip.setBrightness(30);
 strip.show();
}

void loop() {
 rainbowCycle(10);

}

void rainbowCycle(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
 WheelPos = 255 - WheelPos;
 if(WheelPos < 85) {
  return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 }
 if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
 }
 WheelPos -= 170;
 return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}


LED_RGB_WS2812_5050.ino

 • Demo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

CODE MÂŨ (LED_RGB_WS2812_5050__3_.ino, 1 Kb) [Tải về]

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại