IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Case nhôm Raspberry pi 4

190.000 
Điểm tích lũy: 190 điểm
case-nhom-raspberry-B31-pi-4 [754]
Hết hàng

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: