IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Combo hệ thống tưới nước bằng Micro:bit

720.000 
Điểm tích lũy: 720 điểm
he-thong-tuoi-nuoc [529]
Hết hàng

Với Combo này bạn có thể tìm hiểu cách thức hoạt động của cảm biến độ ẩm đất, từ đó xây dựng một ứng dụng đơn giản là xây dựng một hệ thống bơm nước đơn giản.

Tài liệu hướng dẫn trên trang Openstem

Combo bao gồm:

  • BBC Micro:Bit.
  • 1 module cảm biến độ ẩm đất.
  • 1 động cơ bơm nước.
  • Kẹp cá sấu.
  • Pin vuông 9V.
  • 1 diode 1N4007.
  • 1 điện trở 10k.
  • 1 transitor C1815.

Dưới đây là video hướng dẫn:

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại