IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

LCD TFT ST7736 128x128 1.44 inch SPI

115.000 
Điểm tích lũy: 115 điểm
LCD-TFT-C64 [92]
Hết hàng

Mô tả:

Màn hình LCD TFT ST7736 là một giải pháp hiệu quả cho các ứng dụng hiển thị hình ảnh, thông tin bằng LCD. Với khả năng hiện thị ảnh màu có độ tương phản cao 128x128 pixels, khả năng giao tiếp với nhiều loại MCU thông qua giao thức SPI, giúp tiết kiệm chân GPIO hơn hẳn so với nhiều loại LCD khác.

Hướng dẫn sử dụng với board ESP8266

  • Kết nối pin:
LCD module ESP8266 Wifi Uno
VCC 3.3V
GND GND
LED 3.3V
CLK GPIO10
SDI GPIO15
RS GPIO13
RST GPIO12
CS GPIO14

Code test với Arduino IDE

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các ví dụ khác được đính kèm trong thư mục tải về.

Một số hình ảnh:

lcd_iotmaker

Image_uploaded_from_iOS__1_

Image_uploaded_from_iOS

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Code mẫu (GraphicsTest.ino, 15 Kb) [Tải về]

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại