IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

SSD1306 OLED 128X64 0.96 inch - I2C

100.000 
Điểm tích lũy: 100 điểm
oled096 [74]
Không có sản phẩm với các tùy chọn được chọn trong kho hàng

Màn hình OLED độ phân giải 128x64, 0.96inch, driver SSD1306


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
  • Cắm trên Breadboard
  • Module

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại