IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

LG01-P Lora Gateway Dragino

1.850.000 
Điểm tích lũy: 1850 điểm
lora-gateway-B73 [327]
Còn hàng
+

LG01-P Lora Gateway Dragino

LG01-P Lora Gateway Dragino giúp kết nối mạng không dây LoRa đến mạng IP qua WiFi, Ethernet, 3G hoặc 4G, để gữi dữ liệu với khoảng cách rất xa (có thể lên đến 10Km) với độ chống nhiễu cao.

LG01-P có các giao diện như: Wi-Fi, cổng Ethernet và cổng USB giúp người dùng có thể linh hoạt lựa chọn phương pháp kết nối các mạng cảm biến với Internet.

Đặc biệt LG01-P chạy trên hệ điều hành OpenWrt, giúp người dùng được tự do sửa đổi mã nguồn hoặc biên dịch hệ thống để hỗ trợ các mục đích ứng dụng khác nhau của người dùng.

LG01_system_structure

Đặc điểm kỹ thuật:

Linux Side:

 • Processor: 400MHz, 24K MIPS
 • Flash: 16MB ; RAM: 64MB

MCU/LoRa Side:

 • MCU: ATMega328P
 • Flash: 32KB, RAM: 2KB
 • LoRa Chip: SX2176/78

Tính năng:

 • Open Source OpenWrt system
 • Low power consumption
 • Firmware upgrade via Web
 • Software upgradable via network
 • Auto-Provisioning
 • Built-in web server
 • Managed by Web GUI, SSH via LAN or WiFi
 • Support WiFi AP, Client or Ad-Hoc(Mesh) mode
 • Internet connection via LAN, WiFi, 3G or 4G
 • Failsafe design provides robustly system
 • Arduino IDE compatible. Easy to program.
 • LoRa band available at 433/868/915/920 Mhz
 • Max range in LoRa : 5 ~ 10km

Các ứng dụng quan trọng:

 • Wireless Alarm and Security Systems
 • Home and Building Automation
 • Automated Meter Reading
 • Industrial Monitoring and Control
 • Long range Irrigation Systems
 • GPS tracker,etc

HƯỚNG DẪN TEST

Tổng Quan

Dùng LG01-P Lora Gateway Dragino là server, Dragino LoRa Shield 433MHz là client

 • Client gửi một gói tin “hello” đến server và được server trả lời
 • Server sau khi nhận được gói tin “hello” sẽ trả lời bằng gói tin “and hello back to you” và client nhận được gói tin đó sẽ hiện trên màn hình bên client

Result

Cách thực hiện

Vật dụng cần dùng:

 • 1 LG01-P Lora Gateway Dragino 433MHz
 • 1 Arduino Uno và 1 Dragino LoRa Shield 433MHz

Kết nối phần cứng:

 • Client: Cắm Dragino LoRa Shield 433MHz vào Arduino Uno và kết nối với máy tính qua cổng USB
 • Server: Dùng dây Ethernet cắm vô cổng LAN của LG01-P Lora Gateway Dragino và 1 đầu kia cắm vô cổng Ethernet của máy tính

Download thư viện trên Arduino IDE

library

 • B2: Chọn Tools --> Boards --> Boards Manager tìm từ khóa Dragino và install Dragino Yun như hình

library2

 • B3: Tải thư viện hổ trợ ở đây

 • B4: Mở Folder Arduino và coppy folder vừa tải về vào phần libraries như hình

libraries

Nạp chương trình

Nạp chương trình cho Dragino LoRa Shield

 • B1: Chọn Dragino LoRa Shield như hình

napcode1

 • B2: Chọn code example LoRa_Simple_Client_Arduino như hình

napcode2

 • B3: Trong cửa sổ code LoRa_Simple_Client_Arduino chọn lại Board Arduino Uno như hình

napcode3

 • B4: Chọn port đang cắm Arduino Uno và nạp chương trình như hình

napcode4

Chú ý: Vẫn giữ nguyên các tab, mở cửa sổ Arduino IDE mới để nạp chương trình cho LG01-Lora gateway

Nạp chương trình cho LG01-P Lora Gateway Dragino

 • B1: Chọn Board Dragino như hình

napcode1

 • B2: Chọn code example: LoRa_Simple_Server_Yun

napcode5

 • B3: Trong cửa sổ code LoRa_Simple_Server_Yun chọn port Dragino như hình và nạp chương trình

napcode6

Kết quả

 • Mở cửa sổ monitor của 2 chương trình lên và xem kết quả

Result

Tài liệu tham khảo:

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại