IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

M5Stack Stepmotor Module

730.000 
Điểm tích lũy: 730 điểm
m5stack-stepmotor-B82 [581]
Còn hàng
+

M5Stack Stepmotor

M5Stack Stepmotor là module giúp cho bộ M5Stack Core có thể dễ dàng điều khiển Stepmotor. Bên trong module bao gồm một IC Mega328P, 1 CNC shield điều khiển 3 stepmotor X, Y, Z bằng driver A4988/DRV8825 và một mạch ngồn chuyển đổi từ 9V-24V sang 5V.

Module sẽ trực tiếp điều khiển stepmotor bằng Mega328P, việc giao tiếp giữa Mega328P và M5Stack Core thông qua giao thức I2C. Và địa chỉ I2C mặc định của module là 0x70.

GCODE sẽ được nạp vào Mega328P thông qua I2C từ M5Stack Core. Một thư viện GCODE phổ biến dành cho Mega328P là GRBL.

Module sẽ có thêm 2 lựa chọn nữa là một bộ nguồn 12V-1A với Jack cắm XT-30, và một module Fan để tản nhiệt. Hai sản phẩm này không kèm chung với Module Stepmotor.

Thông số kĩ thuật

 • Vi điều khiển: MEGA328P
 • 3 x DRV8825
 • Điện áp: 9V - 24V (Jack XT-30)

Pinout

 • M5Stack với Mega328P
M5Stack Core Mega328P
I2C G21 (SDA)
G22(SCL)
A4 (SDA)
A5 (SCL)
UART G17(TXD2)
G16(RXD2)
D0 (RXD)
D1 (TXD)
 • Mega328P với CNC shield
Mega328P CNC Shield
8 Enable
9 Limit X
10 Limit Y
11 Limit Z
12 SPEN
13 SPDIR
A0 About
A1 FeedHold
A2 CycleStart
A3 Coolant
 • Mega328P với Stepmotor driver A4998/DRV8825
X Y Z
Step 2 3 4
Dir 5 6 7


Link Tiki: https://tiki.vn/bo-dieu-khien-dong-co-buoc-m5-step...

Một số hình ảnh

1 2 3 4 5 fan power

Bộ sản phẩm bao gồm:

 • 1 x StepMotorDriver Module
 • Tuỳ chọn:
  • FAN Module
  • Nguồn 12V DC

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại