Máy in 3D

40.000 
Arduino CNC shield V3 Arduino CNC shield V3 là shield mở rộng dành cho Arduino Uno, cho phép điều khiển các máy khắc laser, máy phay cnc hoặc máy in 3D...
Hết hàng Yêu thích So sánh

9.500.000 
Công nghệ in Fused Filament Fabrication (FFF) Kích thước in 150mx150mx150m Độ dày lớp 0.1mm ­ 0.4mm Nhiệt độ đầu phun...
Hết hàng Yêu thích So sánh