IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Mini HDMI/USB/GPIO Raspberry Pi

50.000 
Điểm tích lũy: 50 điểm
mini-hdmi [406]
Hết hàng

Mini HDMI/USB/GPIO Raspberry Pi giúp bạn dễ dàng truyền dữ liệu từ nhiều cho máy tính nhúng, hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao.

Bộ dụng cụ cơ bản cho Raspberry Pi Zero.

Sản phẩm bao gồm:

  • 1 USB Micro USB
  • 1 Dây nối GPIO
  • 1 Header đôi.


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: