IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module chuyển đổi USB - UART Lora CP2102

120.000 
Điểm tích lũy: 120 điểm
usb-uart-lora-C23 [408]
Hết hàng

Module chuyển đổi USB - UART Lora CP2102 là mạch nạp cho module Lora để có thể giao tiếp giữa mạch và máy tính qua cổng USB, giúp cấu hình với Software hoặc truyền nhận dữ liệu trực tiếp với máy tính dễ dàng.


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại