IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module Stepper Motor A4988

25.000 
Điểm tích lũy: 25 điểm
stepper-motor-A4988-A21 [510]
Hết hàng

Driver Step Motor A4988

A4988 là một bộ điều khiển DMOS cực nhỏ với bộ chuyển đổi và bảo vệ quá dòng. A4988 có thể điều khiển được động cơ bước lưỡng cực với dòng điện lên đến 2A với mỗi cuộn dây.

Dưới đây là một số tính năng chính của sản phẩm:

  • Dễ dàng điều khiển hướng quay và số bước quay
  • 5 chế độ điều khiển: full step, haft step, 1/4, 1/8, 1/16
  • Có thể điều chỉnh dòng tối đa thông qua một biến trở cho phép động cơ bước hoạt động với công suất tối đa
  • Ngắt bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp và quá dòng
  • Bảo vệ ngắn mạch

Thông số kỹ thuật

  • Điện áp hoạt động: 8V~35V
  • Dòng liên tục trên mỗi pha: 1A~2A
  • Điện áp logic: 3V-5.5V
  • Kích thước: 15,24 x 20,32cm

Pinout

7

1

2

3

4

5

Hướng dẫn kết nối với vi điều khiển

6

Cần cấp điện áp điều khiển (3-5.5V) vào hai chân VDD và GND, và nguồn áp cho động cơ (8-35V) nối vào hai chân VMOT và GND. Các nguồn cung cấp cần có tụ điện được đặt gần với module, và có thể cung cấp đủ dòng điện dự kiến (tối đa 4A để cung cấp cho động cơ).

Module có thể kết nối với các loại động cơ bước 4 dây, 6 dây, 8 dây.

Điều khiển số bước

MS1 MS2 MS3 Bước
Low Low Low Full step
High Low Low 1/2 step
Low High Low 1/4 step
High Low High 1/8 step
High High High 1/16 step

Sơ đồ mạch

7

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: