IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Arduino Uno Proto Shield

30.000 
Điểm tích lũy: 30 điểm
UNOSHIELD-D2 [20]
Còn hàng
+

Arduino Uno Proto Shield là mạch testboard để thực hiện nhanh một dự án với Arduino mà không cần phải làm mạch in. Mạch tương thích với các module : UNO, MEGA, LEONARDO, NG, DIECIMILA, DUEMILANOVE, YUN.

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
  • Shield

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại