IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Arduino UNO R3

125.000 
Điểm tích lũy: 125 điểm
UNOR3-B74 [19]
Hết hàng

Arduino UNO R3 là kit Arduino UNO thế hệ thứ 3, với khả năng lập trình cho các ứng dụng điều khiển phức tạp do được trang bị cấu hình mạnh cho các loại bộ nhớ ROM, RAM và Flash, các ngõ vào ra digital I/O trong đó có nhiều ngõ có khả năng xuất tín hiệu PWM, các ngõ đọc tín hiệu analog và các chuẩn giao tiếp đa dạng như UART, SPI, TWI (I2C).

Đặc tính:

 • Vi điều khiển: ATmega328P(8bits)
 • Điện áp hoạt động: 5V
 • Tần số hoạt động: 16 MHz
 • Điện áp đầu vào khuyên dùng: 7VDC - 12VDC
 • Điện áp vào giới hạn: 6-20V DC
 • Số chân Digital I/O 14 (6 chân hardware PWM)
 • Số chân Analog 6 (độ phân giải 10bit)
 • Dòng tối đa trên mỗi chân I/O 30 mA
 • Dòng ra tối đa (5V) 500 mA
 • Dòng ra tối đa (3.3V) 50 mA
 • Bộ nhớ flash 32 KB (ATmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloader
 • SRAM 2 KB (ATmega328)
 • EEPROM 1 KB (ATmega328)
 • Clock Speed : 16 MHz

Tài liệu tham khảo


Phần mềm

Ngôn ngữ lập trình:
 • Arduino
 • C/C++

Processor

Flash:
32Kbytes
Interface:
 • ADC
 • DAC
 • I2C
 • PWM
 • SPI
 • UART
RAM:
2Kbytes

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Adruino Board

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại