IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Bộ kit 37 sensor cho Arduino

270.000 
Điểm tích lũy: 270 điểm
kit-37-sensor [713]
Hết hàng

Bộ kit 37 sensor cho Arduino là bộ kit gồm 37 cảm biến phổ biến cho người mới bắt đầu Arduino. Các cảm biến được chế tạo theo định dạng module đã tích hợp một số thành phần cần thiết, vì vậy thuận tiện cho việc kết nối mạch.

Bộ kit bao gồm:

01. DS18B20 sensor module
02. Vibration switch module
03. Hall magnetic sensor module
04. key switch module
05. Infrared transmitter module
06. Passive buzzer module
07. Laser transmitter module
08. 3 colors - Full Color LED SMD Module
09. Photo interrupter module
10. 3 mm red and green LED module (common cathode)
11. Active buzzer module
12. Analog temperature sensor
13. DHT11 digital temperature and humidity sensor module
14. 3 colors - LED full color module
15. Mercury tilt switch module
16. Photoresistor module
17. 5V relay module
18. Tilt switch module
19. MINI reed switch module
20. Infrared receiver module
21. PS2 Joystick
22. Linear Hall magnetic module
23. Reed module
24. Flame sensor module
25. Magic light cup module
26. Digital Temperature Module
27. 5mm red and green LED module (common cathode)
28. Knock sensor module
29. Infrared obstacle avoidance sensors
30. 7 color flashing LED module will automatically
31. Analog Hall magnetic sensor module
32. Touch Module
33. High sensitivity sound detection module
34. Microphone sound detection module
35. Finger measuring heartbeat module
36. Tracking Module

37. Potary encoder modules

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại