IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Board Arduino CAN-BUS Shield

190.000 
Điểm tích lũy: 190 điểm
board-arduino-can-bus-D2 [397]
Hết hàng

CAN-BUS là chuẩn truyền dữ liệu trong công nghiệp, cho phép truyền dữ liệu với khoảng cách dài với độ tin cậy cao. Board Arduino CAN-BUS shield sử dụng IC MCP2515 từ Microchip và bộ thu tín hiệu Bus CAN TJA1050 giúp việc giao tiếp với các vi điều khiển, hoặc các board mạch phát triển hiện nay, đặc biệt là Arduino được dễ dàng với chuẩn giao tiếp SPI.

Đặc điểm:

  • IC chính : MCP2515
  • Chuẩn truyền CAN với tốc độ 1Mb/s
  • Giao tiếp SPI High Speed : 10MHz
  • Shield tương thích với chuẩn Arduino
  • Các led trạng thái
  • Có sẳn 2 socket giao tiếp I2C và UART
  • 2 nút nhấn
  • Điện áp hoạt động : 4.5V - 5.5V

Tài liệu :

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại