IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Control

370.000 
+
Module Relay 5V DFRobot
module-relay-5v-dfrobot-B12 [642]
92.000 
+
Module AC-DC 12V Buck
ac-dc-buck-12v-400ma-C25 [325]
45.000 
+
​Module 3W/2W LED drive 700mA PWM
dc-dc-3-2w-led [250]
75.000 
Hết hàng
Driver Motor Shield L293D
Motor-Shield-L293D-A21 [168]
38.000 
+
Mạch điều khiển động cơ bước A3967
stepper-drive-a3967-A21 [167]
50.000 
+
Mạch điều khiển động cơ DC L9110S
dk-dongco-L9110-A21 [110]
30.000 
+
L298N Dual H-Bridge Module
L298N-H-Bridge-A21 [103]
35.000 
+
Module Relay 1 kênh 5V
RELAY-1KENH-A52 [35]
20.000 
+
Module Relay 2-Channel 5V
RELAY-2KENH-A52 [34]
40.000 
+
Module Relay OMRON 2 kênh 5V
OMRON-RELAY-2KENH-A52 [33]
80.000 
+