IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Board phát triển

Raspberry Pi 4 Model B
raspberry-pi-4 [715]
2.380.000 
Case Arduino Uno R3
case-arduino-A54 [428]
20.000 
Hết hàng
Arduino Uno Proto Shield
UNOSHIELD-D2 [20]
30.000 
+
Cable có công tắc cho Raspberry Pi 3/4
cable-cong-tac-cho-raspberry-B34 [743]
30.000 
+
Mạch điều khiển joysticks
joysticks [187]
35.000 
Hết hàng
Arduino MEGA Protoshield V3
MEGAShield-D1 [25]
45.000 
+
45.000 
+
Mini HDMI/USB/GPIO Raspberry Pi
mini-hdmi [406]
50.000 
Hết hàng
Header chuyển 3 chân HDMI to mini HDMI
hdmi-to-mini-hdmi-3-dau-B23 [627]
50.000 
Hết hàng
LilyPad Arduino 328
LILYPAD-D3 [23]
105.000  60.000 
Hết hàng
Board mở rộng Mini Orange Pi Zero
board-mini-orange-pi-zero-B21 [335]
60.000 
Hết hàng
Cáp Micro HDMI to HDMI
cable-micro-hdmi-to-hdmi-B23 [752]
65.000 
Hết hàng
Arduino Nano 3.0
NANO30-D3 [21]
70.000 
+
Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU
mach-nap-89s-avr-A62 [438]
80.000 
+
Cable AV RCA cho Raspberry
cable-av-raspberry-B42 [678]
80.000 
Hết hàng
Case Orange Pi Zero
case-orange-pi-zero-B22 [271]
90.000 
+