IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

80.000 
Điểm tích lũy: 80 điểm
mach-nap-89s-avr-A62 [438]
Còn hàng
+

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU là một sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, với nhiều tính năng:

 • Hỗ trợ nạp VĐK: 89S, AVR, N76E003AT20.
 • Chân nạp tương thích mạch USBISP.
 • Sử dụng được với phần mềm ProgISP.
 • Bổ sung tính năng cấp xung clock dùng để Fuse cho AVR khi fuse sai clock.
 • Sử dụng USB HID: Cắm là chạy, không cần cài đặt bất cứ Driver gì.

Thông số kĩ thuật:

- Mạch có thể sử dụng 2 Firmware.

- Chuyển đổi giữa các Firmware bằng phần mềm.

Hướng dẫn chuyển đổi giữa các Firmware bằng phần mềm.

+ Download phần mềm chuyển đổi

Để chuyển đổi giữa các Firmware

-Cắm mạch nạp vào máy tính

-Chạy phần mềm chuyển đổi ấn Connect

-Mạch sẽ vào chế độ Bootloader.

-Muốn sử dụng Firmware nào thì chọn Firmware tương ứng

Muốn sử dụng Firmware gốc thì ấn chọn Update to VN Pro 89S AVR
Muốn sử dụng Firmware USBISP thì chọn Update to VN-USBIS

Kết nối mạch nạp với N76E003AT20:

 • Mạch nạp-----------------N76E003AT20
 • VCC (2)-------------------VDD(9)
 • GND(4)-------------------GND(7)
 • MOSI(1)------------------ICPDA(8)
 • SCK(7)-------------------ICPCK(18)
 • RST(5)-------------------RST(4)

* Firmware cho mạch nạp :
1. Firmware gốc

+ Download phần mềm

Hỗ trợ nạp 89S AVR và N76E003AT20
2. Firmware USBISP
+ Download phần mềm
Dùng phần mềm ProgISP như mạch USBISP thông thường
3. Phần Mềm Nạp

Multi Pro

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại