IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Giao tiếp & chuyển đổi

Cable USB-RS232
cable-usb-rc232-A11 [269]
90.000 
+
Cable HDMI to VGA white
cable-hdmi-to-vga-white-B24 [267]
120.000 
+
USB tester
usb-tester [261]
150.000 
Hết hàng
Header thẳng nhiều màu
header-thang-nhieu-mau [256]
2.000 
+
Hộp pin 1 cỡ 18650
hop-1-pin-18650-A13 [253]
15.000 
+
Test board ESP32
Test-board-ESP32-B61 [217]
450.000 
+
Mạch sạc pin lipo
mach-sac-lipo-C131 [210]
55.000 
+
Module PCM5102 DAC giải mã I2S
pcm5102-dac-C11 [192]
320.000 
+
Module Ethernet ENC28J60
ethernet-ENC28J60 [184]
85.000 
Hết hàng
30.000 
+
1.550.000  1.450.000 
Hết hàng
620.000 
Hết hàng
910.000 
Hết hàng
Driver Motor Shield L293D
Motor-Shield-L293D-A21 [168]
100.000 
Hết hàng
Antenna SIM800L GPRS GSM
antenna-sim800l-C34 [148]
30.000 
+
Mạch phát tín hiệu AD9850 DDS
mach phat tin hieu ad9850 [117]
340.000 
Hết hàng
Bàn phím ma trận 4x4
ban phim ma tran [111]
20.000 
Hết hàng
175.000 
Hết hàng
Adapter USB to ESP-01 ESP8266
USB-ESP8266-C13 [78]
25.000 
+
Module chuyển đổi USB - UART TLL CP2102
USB-UART-CP2102-C12 [77]
55.000 
+