IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Hộp pin Micro:bit

20.000 
Điểm tích lũy: 20 điểm
microbit-box [562]
Còn hàng
+

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại