IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Hộp pin Micro:bit

25.000 
Điểm tích lũy: 25 điểm
microbit-box-B11 [562]
Còn hàng
+

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: