IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module Joystick DFRobot

162.000 
Điểm tích lũy: 162 điểm
module-joystick-dfrobot [639]
Còn hàng
+

Module Joystick DFRobot

Module JoyStick DFRobot

Giới thiệu về sản phẩm:

Rất nhiều dự án robot cần cần điều khiển. Mô-đun cần điều khiển cho arduino cung cấp một giải pháp hợp lý cho điều đó. Chỉ cần kết nối với hai đầu analog, robot nằm trong lệnh của bạn với điều khiển X, Y. Nó cũng có một công tắc được kết nối với một digital pin.

Nguyên lý hoạt động:

 • Joystick được cấu tạo bằng 2 biến trở ở cần gat ( biến trở X và biến trở Y ) và 1 nút nhấn ở dưới chân cần gạt.
 • Khi chúng ta xoay cần gạt, giá trị của 2 biến trở X,Y sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ đọc giá trị thay đổi của biến trở để phát tín hiệu và điều khiển các thiết bị.
 • Nút nhấn sẽ có giá trị thay đổi giữa 0 và 1
 • Sơ đồ nguyên lý
 • Sơ đồ chân pin:

Sơ đồ chân pin

PIN X
S Analog OUT
GND GND
VCC 3,3V ~ 5V
PIN Y
S Analog OUT
GND GND
VCC 3,3V ~ 5V
PIN Z
DATA Digital OUT
VCC 3,3V - 5V
GND GND
 • Thông số kĩ thuật của sản phẩm:

  • Nguồn cấp: 3.3V tới 5V
  • Giao diện: 2 Analog, 1 Digital
  • Kích thước: 35x39mm
  • PH2.0 Interface
 • Nối dây:

Nối dây

 • Code:
int JoyStick_X = 0; // khai báo chân pin biến trở X
int JoyStick_Y = 1; // khai báo chân pin biến trở Y
int JoyStick_Z = 2; // khai báo chân pin của nút bấm
 
void setup() 
{
 pinMode(JoyStick_Z, INPUT); 
 pinMode(JoyStick_X, INPUT);
 pinMode(JoyStick_Y, INPUT);
 Serial.begin(9600); // 9600 bps
}
void loop() 
{
 int x,y,z;
 x=analogRead(JoyStick_X); // đọc giá trị biến trở X
 y=analogRead(JoyStick_Y); // đọc giá trị biến trở Y
 z=digitalRead(JoyStick_Z); // đọc giá trị của nút bấm (0/1)
 Serial.print(x ,DEC); //in ra giá trị của biến trở X trong Serial Monitor
 Serial.print(",");
 Serial.print(y ,DEC); //in ra giá trị của biến trở Y trong Serial Monitor
 Serial.print(",");
 Serial.println(z ,DEC); // in ra giá trị của nút bấm trong Serial Monitor
 delay(100); 
}

Video Serial Monitor của sản phẩm

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: