IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module Joystick DFRobot

162.000 
Điểm tích lũy: 162 điểm
module-joystick-dfrobot-B12 [639]
Còn hàng
+

Module joystick V2

Module joystick cho phép điều khiển theo 2 chiều trong không gian. Các cổng kết nối được thay đổi đảm bảo sự ổn định và chắc chắn.

Thông số kĩ thuật

Thông số Giá trị
Điện áp vào - ra 3.3V - 5VDC
Tín hiệu trả về 2 Analog, 1 Digital
Kích thước 35 * 39 mm
Trọng lượng 15 g

Kết nối

JOYSTICK Arduino
X - S A0
X - GND GND
X - VCC 3.3V - 5VDC
Y - S A1
Y - GND GND
Y - VCC 3.3V - 5VDC
Z - S D0
Z - VCC 3.3V - 5VDC
Z - GND GND

Source code

#define JoyStick_X A0 // khai báo chân pin biến trở X
#define JoyStick_Y A1 // khai báo chân pin biến trở Y
#define JoyStick_Z D0 // khai báo chân pin của nút bấm
 
void setup() 
{
 pinMode(JoyStick_Z, INPUT); 
 pinMode(JoyStick_X, INPUT);
 pinMode(JoyStick_Y, INPUT);
 Serial.begin(9600); // 9600 bps
}
void loop() 
{
 int x,y,z;
 x=analogRead(JoyStick_X); // đọc giá trị biến trở X
 y=analogRead(JoyStick_Y); // đọc giá trị biến trở Y
 z=digitalRead(JoyStick_Z); // đọc giá trị của nút bấm (0/1)
 Serial.print(x ,DEC); //in ra giá trị của biến trở X trong Serial Monitor
 Serial.print(",");
 Serial.print(y ,DEC); //in ra giá trị của biến trở Y trong Serial Monitor
 Serial.print(",");
 Serial.println(z ,DEC); // in ra giá trị của nút bấm trong Serial Monitor
 delay(100); 
}

#define JoyStick_X A0 // khai báo chân pin biến trở X
#define JoyStick_Y A1 // khai báo chân pin biến trở Y
#define JoyStick_Z D0 // khai báo chân pin của nút bấm
 
void setup() 
{
 pinMode(JoyStick_Z, INPUT); 
 pinMode(JoyStick_X, INPUT);
 pinMode(JoyStick_Y, INPUT);
 Serial.begin(9600); // 9600 bps
}
void loop() 
{
 int x,y,z;
 x=analogRead(JoyStick_X); // đọc giá trị biến trở X
 y=analogRead(JoyStick_Y); // đọc giá trị biến trở Y
 z=digitalRead(JoyStick_Z); // đọc giá trị của nút bấm (0/1)
 Serial.print(x ,DEC); //in ra giá trị của biến trở X trong Serial Monitor
 Serial.print(",");
 Serial.print(y ,DEC); //in ra giá trị của biến trở Y trong Serial Monitor
 Serial.print(",");
 Serial.println(z ,DEC); // in ra giá trị của nút bấm trong Serial Monitor
 delay(100); 
}
joystick_code_test.ino

Tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại