IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Micro:bit Driver Expansion Board

305.000 
Điểm tích lũy: 305 điểm
espansion-micro:bit-board [641]
Hết hàng

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: