IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Micro:bit Driver Expansion Board

305.000 
Điểm tích lũy: 305 điểm
espansion-micro:bit-board-B12 [641]
Còn hàng
+

Micro:bit Module Driver motor/servo

  • Board driver động cơ cho phép ứng dụng micro:bit trong việc điểu khiển servo hoặc động cơ thường trong các ứng dụng làm robot.

  • Board sử dụng chuẩn giao tiếp IIC để điều khiển motor/servo do đó sẽ ít tốn ngoại vi hơn so với việc điều khiển trực tiếp.

  • Các chân ra đều theo chuẩn kết nối 3 chân dễ dàng kết nối với các board mở rộng khác của micro:bit

Thông số kĩ thuật

Thông số Giá trị
Điện áp cung cấp 3.3V - 5V DC
Điện áp hoạt động - Ngoại vi 3.3V DC
Kích thước 63 * 58 mm
Dòng tải tối đa 1.5 A

Kết nối

Loại kết nối Số lượng
Ngoại vi ra chân - ( như hình ) 9
Điều khiển servo - (S1 - S8) 8
Giao tiếp IIC - ( D, C, G, V ) 4
Điều khiển motor - (M1 - M4) 4
Công tắc ON/OFF 1

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại