IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Internet Of Things (IoT)

270.000 
Hết hàng
145.000 
+
Nano Pi Duo H2 512M
nano-pi-dua-h2 [399]
450.000 
Hết hàng
Board ESP32 - WiFi Lora 32
WiFi-Lora-32 [396]
590.000 
Hết hàng
Trạm hàn IoT Maker SR01
tram-han [344]
250.000 
IoT Starter Kit- Wifi Uno
starter-kit [194]
970.000 
+
1.550.000  1.450.000 
Hết hàng
620.000 
Hết hàng
910.000 
Hết hàng
490.000  350.000 
Hết hàng
Noduino ESP8285 WiFi OpenOnOff
OPENONOFF [57]
490.000  390.000 
+
Noduino ESP8285 WiFi Open Plug
OpenPlug [55]
490.000  340.000 
Hết hàng